Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Bitte / Business Bistro Eija Hämäläinen kerää tietoa kotisivun käyttäjistä Google Analytics -palvelun ja evästeiden (cookies) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. 

Evästeiden avulla seurataan esimerkiksi kotisivun kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin. 

Osana näitä käyttöehtoja sivuston käyttäjänä hyväksyt evästeiden käyttämisen. Voit halutessasi kieltää evästeiden vastaanoton  muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia.

Lisätietoa Google Analyticsista löydät osoitteesta http://www.google.com/analytics/.

Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Business Bistro Eija Hämäläinen

Yhteystiedot: Puitekuja 7, 90540 Oulu.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Business Bistro Eija Hämäläinen, Puitekuja 7, 90540 Oulu, p. 041 4355 615, sähköposti: eija.hamalainen@bitte.fi

2. Rekisteröidyt

Business Bistro Eija Hämäläinen asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja tavaran- tai palveluntoimittajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella, johon on saatu kirjallinen lupa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot myydyistä ja ostetuista tuotteista / palveluista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen eija.hamalainen@bitte.fi tai 041 4355 615. 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Business Bistro Eija Hämäläinen ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, että verkkolomakkeen yhteydenottopyyntö on ehditty käsitellä. Tämä jälkeen verkkolomakkeen kautta lähetetyt henkilötiedot tuhotaan. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Business Bistro Eija Hämäläisen työntekijät sekä tilitoimisto Tilitervo Oy:n työntekijät. 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

× WhatsApp